Wytyczne MEN Dotyczące Organizacji Roku Szkolnego

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 DO WAKACJI ORAZ LETNI WYPOCZYNEK

ROZPORZĄDZENIE MEN Z 19 MAJA 2020 ROKU - EGZAMINY

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2020-2021

UZASADNIENIE DO ROZPORZĄDZENIA MEN Z 19 MAJA 2020 ROKU - EGZAMINY

WYTYCZNE PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW

ZASADY PRZEPROWADZANIA I HARMONOGRAM EGZAMINÓW W 2020 R