Informacje Dla Rodziców Uczniów Rozpoczynających Naukę W Szkole

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE ROZPOCZNĄ NAUKĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

ULOTKA - WŁAŚCIWE SIEDZENIE

ULOTKA - BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I KUCHENEK MIKROFALOWYCH