REKRUTACJA

INFORMACJA MEN NA TEMAT REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rekrutacja do przedszkola na rok szk. 2019/2020

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego "0" na rok szk. 2019/2020

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szk. 2019/2020