Grono Pedagogiczne – 2020/2021

Dyrektor:

Katarzyna Podbielska

Nauczyciele:

 1. Marta Krauz – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 2. Wioleta Kościńska / zas. Marcińczyk Anna – nauczyciel oddziału przedszkolnego
 3. Katarzyna Żywno – logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie II
 4. Dorota Kubrak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie III
 5. Małgorzata Wakuła – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie III
 6. Marta Mieruńska - Wrona – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy IV
 7. Patryk Kumkowski – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy V
 8. Aleksandra Kalinowska /zas. Agnieszka Maciejewska, Maria Mroczkowska, Krystyna Siwik– nauczyciel świetlicy, przyrody, biologii, geografii, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, pedagog, wychowawca klasy VI
 9. Anna Zielińska – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VII
 10. Anna Sulewska – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy VIII
 11. Katarzyna Podbielska – nauczyciel języka polskiego, historii
 12. Anna Humienna – nauczyciel języka niemieckiego
 13. Emilia Tombacher – nauczyciel religii /zas. wychowawca klasy VI
 14. Dariusz Wawiórko – nauczyciel historii
 15. Ewa Anna Soliwoda / zas. Agnieszka Sydorczuk – nauczyciel muzyki
 16. Anna Lewczuk – nauczyciel fizyki, chemii
 17. Aneta Klonowska – nauczyciel informatyki, EDB
 18. Wioletta Łukaszewicz – nauczyciel WDŻ
 19. Anna Nawacka – nauczyciel WOS
 20. Jolanta Opaluch – nauczyciel doradztwa zawodowego
 21. Wioleta Kościńska / zas. Marcińczyk Anna – nauczyciel wychowania przedszkolnego, Anna Zawadzka – nauczyciel oligofrenopedagogiki
 22. Adam Ert – nauczyciel informatyki, techniki, plastyki, świetlicy

Pracownicy administracji i obsługi:

 1. Anna Chrapowicka – pomoc nauczyciela przedszkola
 2. Katarzyna Wrzosek – samodzielny referent
 3. Ewa Kochanowska – woźna
 4. Henryk Supiński – robotnik gospodarczy

Grono Pedagogiczne – 2019/2020

Dyrektor:

Katarzyna Podbielska

Nauczyciele:

 1. Marta Krauz – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 2. Wioleta Kościńska / zas. Marlena Maciejewska – nauczyciel oddziału przedszkolnego
 3. Katarzyna Żywno – logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie I
 4. Dorota Kubrak / zas. Marcińczyk Anna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie II
 5. Małgorzata Wakuła – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie III
 6. Patryk Kumkowski – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy IV
 7. Aleksandra Kalinowska – nauczyciel świetlicy, przyrody, biologii, geografii, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, pedagog, wychowawca klasy V
 8. Anna Zielińska – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VI
 9. Anna Sulewska – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy VII
 10. Marta Mieruńska - Wrona – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VIII
 11. Katarzyna Podbielska – nauczyciel języka polskiego, historii
 12. Natalia Jurczyk - Lemieszonek – nauczyciel języka niemieckiego
 13. Emilia Tombacher – nauczyciel religii
 14. Dariusz Wawiórko – nauczyciel historii
 15. Ewa Anna Soliwoda – nauczyciel muzyki
 16. Anna Lewczuk – nauczyciel fizyki, chemii
 17. Aneta Klonowska – nauczyciel informatyki, EDB
 18. Wioletta Łukaszewicz – nauczyciel WDŻ
 19. Anna Nawacka – nauczyciel WOS
 20. Jolanta Opaluch – nauczyciel doradztwa zawodowego
 21. Wioleta Kościńska / zas. Marlena Maciejewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, Anna Zawadzka – nauczyciel oligofrenopedagogiki
 22. Adam Ert – nauczyciel matematyki, informatyki, techniki, plastyki, świetlicy

Pracownicy administracji i obsługi:

 1. Joanna Zubrzycka – pomoc nauczyciela przedszkola
 2. Katarzyna Wrzosek – samodzielny referent
 3. Ewa Kochanowska – woźna
 4. Henryk Supiński – robotnik gospodarczy

Grono Pedagogiczne – 2018/2019

Dyrektor:

Katarzyna Podbielska

Nauczyciele:

 1. Marta Krauz – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 2. Wioleta Kościńska – nauczyciel oddziału przedszkolnego
 3. Dorota Kubrak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie I, zajęć komputerowych
 4. Małgorzata Wakuła – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie II
 5. Katarzyna Żywno – logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie III
 6. Aleksandra Kalinowska – nauczyciel świetlicy, przyrody, biologii, geografii, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, pedagog, wychowawca klasy IV
 7. Anna Zielińska – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy V
 8. Anna Sulewska – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy VI
 9. Marta Mieruńska - Wrona – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VII
 10. Patryk Kumkowski – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy VIII
 11. Katarzyna Podbielska – nauczyciel języka polskiego, historii
 12. Natalia Jurczyk - Lemieszonek – nauczyciel języka niemieckiego
 13. Emilia Tombacher – nauczyciel religii
 14. Dariusz Wawiórko – nauczyciel historii
 15. Ewa Anna Soliwoda – nauczyciel muzyki
 16. Anna Lewczuk – nauczyciel fizyki, chemii
 17. Aneta Klonowska – nauczyciel EDB
 18. Wioletta Łukaszewicz – nauczyciel WDŻ
 19. Anna Nawacka – nauczyciel WOS
 20. Jolanta Opaluch – nauczyciel doradztwa zawodowego
 21. Adam Ert – nauczyciel matematyki, informatyki, techniki, plastyki

Pracownicy administracji i obsługi:

 1. Joanna Zubrzycka – pomoc nauczyciela przedszkola
 2. Karolina Doliwa / Katarzyna Wrzosek – samodzielny referent
 3. Ewa Kochanowska – woźna
 4. Bogdan Januszewski / Henryk Supiński – robotnik gospodarczy

Grono Pedagogiczne – 2017/2018

Dyrektor:

Katarzyna Podbielska

Nauczyciele:

 1. Marta Krauz – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 2. Wioleta Kościńska – nauczyciel oddziału przedszkolnego
 3. Małgorzata Wakuła – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie I
 4. Katarzyna Żywno – logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie II
 5. Dorota Kubrak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie III, zajęć komputerowych
 6. Aleksandra Kalinowska – nauczyciel świetlicy, przyrody, biologii, geografii, wdż, doradztwo zawodowe, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, pedagog, wychowawca klasy IV
 7. Anna Sulewska – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy V
 8. Anna Wujek – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VI
 9. Patryk Kumkowski – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy VII
 10. Katarzyna Podbielska – nauczyciel języka polskiego, historii
 11. Kamila Moczadło – nauczyciel języka polskiego
 12. Natalia Jurczyk - Lemieszonek – nauczyciel języka niemieckiego
 13. Emilia Tombacher – nauczyciel religii
 14. Dariusz Wawiórko – nauczyciel historii
 15. Ewa Anna Soliwoda – nauczyciel muzyki
 16. Anna Lewczuk – nauczyciel fizyki, chemii
 17. Anna Sidorowicz – nauczyciel świetlicy
 18. Adam Ert – nauczyciel matematyki, techniki, plastyki

Pracownicy administracji i obsługi:

 1. Joanna Zubrzycka – pomoc nauczyciela przedszkola
 2. Karolina Doliwa – samodzielny referent
 3. Ewa Kochanowska – woźna
 4. Marek Kicelman / Bogdan Januszewski – robotnik gospodarczy

Grono Pedagogiczne – 2016/2017

Dyrektor:

Katarzyna Podbielska

Nauczyciele:

 1. Marta Krauz – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 2. Krystyna Mikołajczyk – nauczyciel oddziału przedszkolnego / do 10 X 2016
  Wioleta Kościńska – nauczyciel oddziału przedszkolnego
 3. Katarzyna Żywno – logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie I
 4. Dorota Kubrak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie II, zajęć komputerowych
 5. Krystyna Kacprzyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie III
 6. Anna Sulewska – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy IV
 7. Anna Wujek – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy V
 8. Aleksandra Kalinowska – nauczyciel świetlicy, przyrody, pedagog, wychowawca klasy VI
 9. Katarzyna Podbielska – nauczyciel języka polskiego, historii
 10. Kamila Banachowska – nauczyciel języka polskiego
 11. ks. Marcin Koncewicz – nauczyciel religii
 12. Anna Nawacka – nauczyciel historii
 13. Ewa Soliwoda – nauczyciel muzyki, plastyki
 14. Adam Ert – nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych

Pracownicy administracji i obsługi:

 1. Joanna Zubrzycka – pomoc nauczyciela przedszkola
 2. Karolina Doliwa – referent
 3. Ewa Kochanowska – woźna
 4. Marek Kicelman – robotnik gospodarczy

Grono Pedagogiczne – 2015/2016

Dyrektor:

Ewa Czarosław – Kochanowicz

Nauczyciele:

 1. Marta Krauz – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 2. Karolina Brulińska – nauczyciel oddziału przedszkolnego
 3. Dorota Kubrak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie I
 4. Krystyna Kacprzyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie II
 5. Katarzyna Żywno – logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie III
 6. Katarzyna Podbielska – nauczyciel języka polskiego, historii, wychowawca klasy IV
 7. Aleksandra Kalinowska – nauczyciel świetlicy, przyrody, pedagog, wychowawca klasy V-VI
 8. Iwona Marchel – nauczyciel religii
 9. Anna Sulewska – nauczyciel wychowania fizycznego
 10. Anna Nawacka – nauczyciel historii
 11. Ewa Soliwoda – nauczyciel muzyki, plastyki
 12. Anna Myśliwiec – nauczyciel języka angielskiego
 13. Adam Ert – nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych

Pracownicy administracji i obsługi:

 1. Joanna Zubrzycka – pomoc nauczyciela przedszkola
 2. Karolina Doliwa – referent
 3. Ewa Kochanowska – woźna
 4. Marek Kicelman – robotnik gospodarczy

Grono Pedagogiczne – 2014/2015

Dyrektor:

Ewa Czarosław – Kochanowicz

Nauczyciele:

 1. Katarzyna Staniszewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 2. Wioleta Kościńska – nauczyciel oddziału przedszkolnego
 3. Krystyna Kacprzyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie I
 4. Katarzyna Żywno – logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie II
 5. Dorota Kubrak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie III
 6. Magdalena Filipkowska – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy IV
 7. Aleksandra Kalinowska – nauczyciel świetlicy, przyrody, pedagog, wychowawca klasy V
 8. Katarzyna Podbielska – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VI
 9. Maria Klimowicz – nauczyciel religii, przyrody
 10. Anna Archacka – nauczyciel wychowania fizycznego
 11. Aneta Klonowska – nauczyciel zajęć technicznych
 12. Anna Nawacka – nauczyciel historii
 13. Beata Marchel – nauczyciel muzyki, plastyki
 14. Edyta Ezeama – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, biblioteki
 15. Adam Ert – nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych

Pracownicy administracji i obsługi:

 1. Beata Kozłowska – pomoc nauczyciela przedszkola
 2. Karolina Doliwa – referent
 3. Ewa Kochanowska – woźna
 4. Bogdan Januszewski – robotnik gospodarczy

Grono Pedagogiczne – 2013/2014

Dyrektor:

Ewa Czarosław – Kochanowicz

Nauczyciele:

 1. Dorota Brzoznowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 2. Wioleta Baranowska – nauczyciel oddziału przedszkolnego
 3. Katarzyna Żywno – logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie I
 4. Dorota Kubrak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie II
 5. Agnieszka Ciechanowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie III
 6. Aleksandra Dobkowska – nauczyciel świetlicy, przyrody, pedagog, wychowawca klasy IV
 7. Katarzyna Podbielska – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy V
 8. Marta Mieruńska–Wrona / zas. Izabela Tumielewicz / zas. Magdalena Filipkowska – nauczyciel języka angielskiego, biblioteki, wychowawca klasy VI
 9. Maria Klimowicz – nauczyciel religii, przyrody
 10. Anna Sulewska – nauczyciel wychowania fizycznego
 11. Aneta Klonowska – nauczyciel techniki, zajęć technicznych
 12. Anna Nawacka – nauczyciel historii
 13. Beata Marchel – nauczyciel muzyki, plastyki
 14. Katarzyna Uściłowicz – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 15. Adam Ert – nauczyciel matematyki, informatyki i zajęć komputerowych

Pracownicy administracji i obsługi:

 1. Diana Dobrzycka – pomoc nauczyciela przedszkola
 2. Karolina Doliwa – referent
 3. Ewa Kochanowska – woźna
 4. Bogdan Januszewski – robotnik gospodarczy

Grono Pedagogiczne – 2012/2013

Dyrektor:

Ewa Czarosław – Kochanowicz

Nauczyciele:

 1. Marta Krauz – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 2. Wioleta Baranowska – nauczyciel oddziału przedszkolnego
 3. Dorota Kubrak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie I
 4. Krystyna Kacprzyk – terapia pedagogiczna, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie II
 5. Katarzyna Żywno – logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie III
 6. Katarzyna Podbielska – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy IV
 7. Marta Mieruńska–Wrona – nauczyciel języka angielskiego, biblioteki, wychowawca klasy V
 8. Aleksandra Dobkowska – nauczyciel świetlicy, przyrody, pedagog, wychowawca klasy VI
 9. Maria Klimowicz – nauczyciel religii, przyrody
 10. Anna Sulewska – nauczyciel wychowania fizycznego
 11. Renata Moroz – nauczyciel techniki, zajęć technicznych
 12. Dariusz Wawiórko – nauczyciel historii
 13. Ewa Soliwoda/Anna Miszkiel – nauczyciel muzyki, plastyki
 14. Katarzyna Uściłowicz – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 15. Adam Ert – nauczyciel matematyki, informatyki i zajęć komputerowych

Pracownicy administracji i obsługi:

 1. Dorota Brzoznowska – pomoc nauczyciela przedszkola
 2. Karolina Doliwa – referent
 3. Ewa Kochanowska – woźna
 4. Bogdan Januszewski – robotnik gospodarczy

Grono Pedagogiczne – 2011/2012

Dyrektor:

Ewa Czarosław – Kochanowicz

Nauczyciele:

 1. Marta Krauz – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 2. Wioleta Baranowska – nauczyciel oddziału przedszkolnego
 3. Krystyna Kacprzyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie I
 4. Katarzyna Żywno – logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie II
 5. Dorota Kubrak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie III
 6. Marta Mieruńska–Wrona – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy IV
 7. Aleksandra Dobkowska – nauczyciel świetlicy, przyrody, pedagog, wychowawca klasy V
 8. Katarzyna Podbielska – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VI
 9. Maria Klimowicz – nauczyciel religii, przyrody
 10. Anna Sulewska – nauczyciel wychowania fizycznego
 11. Renata Moroz – nauczyciel techniki, świetlicy, biblioteki
 12. Dariusz Wawiórko – nauczyciel historii
 13. Beata Marchel – nauczyciel muzyki, plastyki
 14. Katarzyna Uściłowicz – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 15. Adam Ert – nauczyciel matematyki, informatyki

Pracownicy administracji i obsługi:

 1. Dorota Brzoznowska – pomoc nauczyciela przedszkola
 2. Karolina Doliwa – referent
 3. Ewa Kochanowska – woźna
 4. Bogdan Januszewski – robotnik gospodarczy

Grono Pedagogiczne – 2010/2011

Dyrektor:

Ewa Czarosław – Kochanowicz

Nauczyciele:

 1. Marta Krauz – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 2. Jadwiga Dargiewicz – nauczyciel oddziału przedszkolnego
 3. Krystyna Kacprzyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie I
 4. Katarzyna Żywno – logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie II
 5. Dorota Kubrak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie III
 6. Marta Mieruńska–Wrona – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy IV
 7. Aleksandra Dobkowska – nauczyciel świetlicy, przyrody, pedagog, wychowawca klasy V
 8. Katarzyna Podbielska – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VI
 9. Maria Klimowicz – nauczyciel religii, przyrody
 10. Anna Sulewska – nauczyciel wychowania fizycznego
 11. Renata Moroz – nauczyciel techniki, świetlicy, biblioteki
 12. Roman Michalak >> Agnieszka Jaszkowska – nauczyciel historii
 13. Beata Marchel – nauczyciel muzyki, plastyki
 14. Katarzyna Uściłowicz – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 15. Adam Ert – nauczyciel matematyki, informatyki

Pracownicy administracji i obsługi:

 1. Katarzyna Zapolski – pomoc nauczyciela przedszkola
 2. Karolina Doliwa – referent
 3. Ewa Kochanowska – woźna
 4. Bogdan Januszewski – robotnik gospodarczy

Grono Pedagogiczne – 2009/2010

1. Ewa Czarosław - Kochanowicz - dyrektor szkoły
2. Marta Krauz - nauczyciel oddziału przedszkolnego
3. Jadwiga Dargiewicz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
4. Dorota Kubrak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
5. Krystyna Kacprzyk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
6. Katarzyna Podbielska - nauczyciel języka polskiego
7. Marta Mieruńska - nauczyciel języka angielskiego
8. Aleksandra Dobkowska - nauczyciel świetlicy, przyrody, pedagog
9. Adam Ert - nauczyciel matematyki i informatyki
10. Maria Klimowicz - nauczyciel przyrody i religii
11. Anna Sulewska - nauczyciel wychowania fizycznego
12. Renata Moroz - nauczyciel techniki
13. Joanna Sawicka - nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
14. Beata Marchel - nauczyciel plastyki i muzyki
15. Roman Michalak - nauczyciel historii
16. Katarzyna Żywno - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - urlop wychowawczy

Grono Pedagogiczne – 2008/2009

Ewa Czarosław-Kochanowicz Dyrektor Szkoły

Jadwiga Dargiewicz Oddział przedszkolny /zastępstwo/

Marta Ostaszewska Oddział przedszkolny /zastępstwo/

Katarzyna Żywno Oddział przedszkolny

Marta Ostaszewska Kształcenie zintegrowane, klasa I

Krystyna Kacprzyk Kształcenie zintegrowane, klasa I i II

Dorota Zawadzka Kształcenie zintegrowane, klasa III

Aleksandra Dobkowska nauczyciel świetlicy, pedagog, koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole, wychowawca klasy IV i V

Katarzyna Podbielska nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy VI

Adam Ert nauczyciel matematyki i informatyki

Marek Kubrak nauczyciel wychowania fizycznego i techniki

Roman Michalak nauczyciel historii

Maria Klimowicz nauczyciel religii i przyrody

Marta Mieruńska nauczyciel języka angielskiego

Beata Marchel nauczyciel plastyki i muzyki

W szkole pracują też:

Karolina Doliwa referent szkoły

Ewa Kochanowska woźna

Bogdan Januszewski pracownik gospodarczy

Grono Pedagogiczne – 2007/2008

Ewa Czarosław-Kochanowicz dyrektor szkoły

Marta Ostaszewska nauczyciel oddziału przedszkolnego.

Krystyna Kacprzyk nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl. "0" i I

Dorota Zawadzka nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl. II

Katarzyna Żywno nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca kl. III

Aleksandra Dobkowska nauczyciel świetlicy, wychowawca kl. IV., koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole

Katarzyna Podbielska nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy V

Adam Ert nauczyciel matematyki i informatyki, wychowawca kl. VI

Maria Klimowicz nauczyciel przyrody i religii.

Marta Mieruńska nauczyciel języka angielskiego.

Anna Borkowska-Miszkiel nauczyciel muzyki.

Beata Marchel nauczyciel plastyki

Roman Michalak nauczyciel historii

Marek Kubrak nauczyciel wychowania fizycznego i techniki.

Andrzej Koc nauczyciel techniki

Anna Sulewska nauczyciel wychowania fizycznego

Bożena Brzoznowska nauczyciel biblioteki