Wiek XV

Pojawiły się pierwsze wzmianki kronikarskie o wsi Mrozy.

1856 r.

Założenie szkoły ludowej w Mrozach.

1937 r.

Zbudowano budynek, w którym obecnie mieści się szkoła.

1946 r.

Historia powojenna naszej szkoły rozpoczyna się 4 lutego 1946 r.
Tego dnia rozpoczął pracę z 11 dzieci nauczyciel Żukowski Mieczysław.

1951 – 1968 r.

Od 1951 r. kierowanie placówką powierzono Panu Marianowi Bućko. Pełnił on tę funkcję do 1953 r.
Jego następcą został Pan Aleksander Kozicki. Jest to czas przemian w oświacie. Czteroklasowe szkoły są przekształcane w siedmio-, a następnie ośmioklasowe placówki.
W 1961 r. obowiązki kierownika szkoły przejęła Pani Albina Kozicka. Sprawowała je do 1968 r.

1968 – 1986 r.

Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 1968/69 uświetniła obecność nowego kierownika szkoły – Pani Janiny Kubrak. Pełniła ona tę funkcję nieprzerwanie do 1986 r. W czasie swej długoletniej pracy była bardzo zaangażowanym, oddanym dzieciom pedagogiem i wspaniałym organizatorem w trudnym okresie przemian w oświacie. Na zdjęciu siedzi pierwsza z lewej.

1986 – 2006 r.

Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 1986/87 poprowadził nowy dyrektor szkoły – Pan mgr Marek Kubrak. Jego działalność to okres rozwoju szkoły: remonty, innowacje, inwestycje prowadzące do ciągłego podnoszenia jakości jej pracy. Za swe oddanie sprawom oświaty został wyróżniony Nagrodą Wójta Gminy Ełk. Efektem jego działalności, oprócz funkcjonalnego i zadbanego budynku wraz z otoczeniem, jest – duma szkoły – pracownia komputerowa z dostępem do internetu. Okres ten wiąże się też z sukcesami, jakie odnieśli uczniowie naszej szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych.

2007 r.

Pani mgr Ewa Czarosław – Kochanowicz objęła funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich.

24 lutego 2008 r.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich, po uzyskaniu pozytywnej opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, rozpoczęli działania zmierzające do nadania imienia szkole. Spośród wielu kandydatów na patrona, największe uznanie wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, wzbudziła organizacja harcerska Szare Szeregi.

<< czytaj więcej >>

28 września 2009 r.

Uroczystość nadania imienia "Szarych Szeregów" i sztandaru szkole


<< czytaj więcej >>

2011 – 2012 r.

Zawiązała się drużyna harcerska

<< czytaj więcej >>

01 września 2017 r.

Funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej im Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich objęła Pani mgr Katarzyna Podbielska.

c.d.n. :)